More

  රජයේ සේවකයින් විශාල පිරිසකගේ සේවය අත්තනෝමතිකව මේ වන විට අවසන්.

  Must read

  විපක්ෂ  නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ  ඇසූ ප්‍රශ්නය

  පසුගිය 20 වැනිදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ‘එක රටක් – එක නීතියක්’ යන තේමාව යටතේ වර්තමාන රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළා. නමුත් අද දින මම මේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ‘එක රටක් – එක නීතියක්’ ක්‍රියාත්මක කරන බවට ප්‍රකාශ කරන වර්තමාන රජය විසින් සිදු කර ඇති බරපතළ අසාධාරණයක් පිළිබඳවයි.

  02. පසුගිය රජය විසින් රජයේ සේවයට මෙන්ම පූර්ණ කාලීන පුහුණුව සඳහා විවිධ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවලට බඳවා ගනු ලැබූ පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවය අත්තනෝමතික ලෙස අවසන් කොට තිබේ. විශේෂයෙන්ම, අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් පරිදි එවකට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා පූර්ණ කාලීන පුහුණුවට බඳවා ගත් ව්‍යාපෘති සහායක නිලධාරීන් 6800 ක් පමණ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට පෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවයට වාර්තා කරනු ලැබුවා. නමුත් ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් මත මැතිවරණය අවසන් වන තෙක් ඔවුන් සේවයට වාර්තා කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබුවා. කෙසේ වුවද, දැනට ජනාධිපතිවරණය අවසන් වී මාස 09 ක් පමණ ගත වී ඇතත් ඔවුන් නැවත සේවයට කැඳවීමට රජය ක්‍රියා කොට නොමැත.

  03. එසේම, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් 2019.09.17 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණයක් අනුව නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 29/2019 මගින් රාජ්‍ය සේවය, පළාත් රාජ්‍ය සේවය, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවයට තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති, 2019.09.01 දිනට අඛණ්ඩව දින 180 කට වඩා සතුටුදායක සේවයක් සම්පූර්ණ කරන ලද කළමණාකරන සහකාර නිලධාරීන් හා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් ස්ථීර කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබූවද ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් මත මැතිවරණය අවසන් වන තෙක් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබුවා. කෙසේ වුවද, මෙතෙක් එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ක්‍රියා කොට නොමැත. විශේෂයෙන්ම මා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ නිවාස අමාත්‍යාශය යටතේ පැවති නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයින් විශාල ප්‍රමාණයක්ද මේ හේතුවෙන් දැඩි අසාධාරණයට මුහුණ පා ඇත.

  04. මීට අමතරව, ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වැනි ආයතනවලට බඳවා ගත් සේවකයින්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා බඳවා පාසැල් සෞඛ්‍ය සහකාර සේවකයින්, පුරාවිද්‍යා කම්කරුවන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බඳවා ගත් ක්ෂේත්‍ර මදුරු මර්දන සහායකවරුන්, සමෘද්ධි බැංකු සඳහා බඳවා ගත් පරිගණක සහායකවරුන්, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගත් විදුලිවැ ට නඩත්තු සහායකවරුන් වැනි සේවකයින් විශාල පිරිසකගේ සේවය අත්තනෝමතිකව මේ වන විට අවසන් කොට ඇත.

  05. විශේෂයෙන්ම, රජය විසින් යම් පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කොට සේවයට කැඳවූ පසුව පත්වීම් අවසන් කිරීම බලවත් අසාධාරණයකි. මෙලෙස පත්වීම් ලැබූ බොහෝමයක් දෙනා පෞද්ගලික අංශයේ කරමින් සිටි රැකියාවලින් ඉවත්වී රජයේ රැකියාවලට පැමිණ ඇති අතර ඉන් අනතුරුව රජයේ පත්වීමද අවලංගු වීම හේතුවෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පා සිටිති. රාජ්‍ය බලයට පත්වන දේශපාලන පක්‍ෂ විටින් විට වෙනස් වුවද, රජයෙන් ලබා දෙන පත්වීම් මැතිවරණ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව අවලංගු කිරීම ඉතාම වැරදි සහගත පූර්වාදර්ශයක් ද වේ. මෙම දැඩි අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රශ්න සඳහා රජයෙන් පිළිතුරු හා පැහැදිලි කිරීම් බලාපොරොත්තු වෙමි.

  1) රජය විසින් පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කොට සේවයට කැඳවීමෙන් අනතුරුව මේ වන විට කිසිදු හේතුවකින් තොරව පත්වීම් අවසන් කිරීම තුළින් ඉහත සඳහන් කළ සියලු පත්වීම්ලාභීන්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව රජය විසින් පිළිගනු ලබන්නේද? මෙම අසාධාරණය කඩිනමින් නිවැරදි කිරීමට රජය කටයුතු කරන්නේද? නොඑසේ නම් ඒ මන්ද?

  2) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයක් පරිදි රාජ්‍ය සේවය, පළාත් රාජ්‍ය සේවය, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවයට තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති, 2019.09.01 දිනට අඛණ්ඩව දින 180 කට වඩා සතුටුදායක සේවයක් සම්පූර්ණ කරන ලද කළමණාකරන සහකාර නිලධාරීන් හා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ස්ථීර කිරීමට රජය කටයුතු කරන්නේද? නොඑසේ නම් ඒ මන්ද?

  3) එසේම, විවිධ පෞද්ගලික ආයතනවල සේවය කරන ලද පුද්ගලයින් හට රජයේ පත්වීම් ලබා දීමෙන් අනතුරුව එම පත්වීම් අවලංගු කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන් නිරත වී සිටි රැකියාව මෙන්ම රජයේ රැකියාවද අහිමිවීම තුළින් ඔවුන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත්වන බව රජය විසින් පිළිගනු ලබන්නේද? මෙය ඉතාම මානුෂීය කාරණයක් වශයෙන් රජය නොසලකන්නේද?

  More articles

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  - Advertisement -

  Latest article